Har man ett budskap att sprida eller information att dela med sig av är det i många fall bra att trycka broschyr. Kontakta tryckeri för att få information om hur man kan trycka broschyr billigt, priset påverkas av material, storlek och volym på trycket men också på själva processen som tar fram underlaget. Att trycka broschyr med ett budskap som ska vara informativt är det viktigt att planera hur och var man ska sprida materialet.

Bara för att produkten är framställd och klar, är det inte klart. Det är viktigt att sprida det också. Vill man att folk ska behålla och plocka fram foldrarna eller liknande material kan man göra dem i magasin liknande material och form. Då känns det exklusivt och man kan ha det framme och har därmed en större chans att läsa och bläddra i det. Väljer man ett material som är lite mer glansfullt ska man tänka på att bilder och text i visst ljus kan bli svårt att läsa. Detta visar på att när man trycker broschyrer är det viktigt att ta ställning till en rad olika omständigheter och förutsättningar.

Rese information i tryckta broschyrer.

Många kommuner och destinationer jobbar med att trycka broschyrer för att kunna inspirera till besök, men också informera på plats så att man vet vad man ska göra. Trots att mycket i dagens samhälle blir allt mer digitalt finns det en lång tradition av att trycka broschyr och därmed fortfarande en stor mening med det och de fyller en viktig funktion. Även om det är så att mycket finns i digitala kanaler behöver man inte se detta som konkurrent utan det bästa är att se de två olika kanalformerna som komplement till varandra. Jobbar man på detta sättet kan man bli mycket stark i sitt budskap.